Политика за сигурност

Имейл комуникация

С цел гарантиране на сигурността на кореспонденцията с нас, можете да ни изпратите съобщения криптирани с PGP.

[email protected]PGP ключ.
SHA1 – 5eae636653a1be22e7a95e442ab953a38a9d36af
MD5 – d53e42d463518fba90fae32f0f26e1fb